De unde vine numele de România?

0
1408

Foarte mulţi cercetători au considerat și încă consideră că numele de român și de România privind de la faptul că ne tragem din daci și romani, așa cum spune și Ghrigore Ureche, cronicarul, « de la Râm ne tragem ». Cu toate acestea ar trebuie să căutăm numele actual al poporului nostru în istoria noastră legată foarte strâns de istoria Imperiul bizantin.

Imperiul bizantin a fost o continuare directă a Imperiului roman, istoricii numindu-l chiar la un moment dat (395), Imperiul roman de răsărit. Afirmaţia nu este lipsită de temei deoarece Împăraţii bizantini au păstrat o lungă perioadă de timp titulatura Împăraţilor romani, s-au considerat până la sfârşitul Imperiului urmaşii acestora, revendicând toate teritoriile asupra cărora aceştia stăpâniseră. În Imperiul bizantin au supravieţuit forme de organizare statală, administrativă ori socială de tradiţie romană. Dreptul şi normele juridice romane au rămas în vigoare multă vreme, cu modificări neesenţiale. Chiar şi limba oficială a Imperiului a fost până la începutul secolului al VII-lea, latina. La rândul lor locuitorii Imperiului bizantin se numeau pe sine romei, iar ţara lor era Romania sau pământul roman. Astfel, tinând cont de legăturile spirituale și administrative dintre principatele române și Imperiul bizantin este normal ca după căderea Constantinopolui în 1453, domnitorii să se considere urmași ai bazileilor bizantini și să adopte titulatura de romei.

Este fundamental să știm că, în ceea ce ne priveşte pe noi românii, Bizanţul a avut un rol hotărâtor în continuitatea daco-romană, în creştinarea noastră, în procesul de formare a poporului şi a limbii române, în organizarea şi viaţa bisericească, în cultură şi artă. În perioada migraţiei popoarelor, Imperiul bizantin a reprezentat singura formaţiune politică din sud-estul european care a reuşit să se impună în faţa barbarilor, obligându-i pe aceştia să dea libertate de viaţă şi de credinţă autohtonilor daco-romani. De la Bizanţ a fost condusă activitatea misionară de creştinare în părţile noastre. Mai târziu, când s-au constituit Statele feudale independente româneşti, în secolul al XIV-lea, întemeierea mitropoliilor şi organizarea bisericească, formele pe care le-a îmbrăcat monahismul, toate s-au făcut în strânsă legătură cu Bizanţul.

Toate aceste argumente sunt hotărâtoare și puternice în susținerea argumentării potrivit căreia numele de România vine de la cel de Romania vechea denumire a Imperiul bizantin.

LĂSAȚI UN MESAJ