Postelnicu Adrian – profesorul a sute de ingineri

0
610

Postelnicu Adrian s-a născut la Pitești în anul 1957. La finalizarea studiilor gimnaziale a ales să urmeze cursurile renumitului liceu Zinca Golescu din orașul natal. În 1977 intră la Facultatea de Aeronave din cadrul Institutului Politehnic București.

După obținerea diplomei de licență se angajează la Întreprinderea de Construcții Aeronautice Brașov ca inginer și ulterior se ocupă de proiectarea elicopterelor.

În anul 1992 obține și diploma de matematician la Facultatea de Matematică din cadrul Universității din București. Devin asistent universitar la Universitatea Transilvania din Brașov imediat după terminarea studiilor. Activează în cadrul catedrei de Termotehnică și Mecanica Fluidelor pe care, ulterior, o va conduce.

În anul 2001 obține diploma de doctor cu teza “Contribuţii la analiza interacţiunii fluidelor cu structurile compliante (deformabile)”.

Încă din anul 2004 a fost un reputat conducător de doctorat. A predat de-a lungul carierei sale: Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Metode numerice şi tehnici de optimizare ale proceselor termice şi hidraulice (la nivel Master între anii 1997-2004), Aeroelasticitatea şi dinamica structurilor, Aerodinamica aeronavelor, Elicoptere, Modelare numerică în mecanica fluidelor, Transfer de căldură şi masă, Fenomene de transfer. Ca activitate de cercetare, a activat în domeniile: Mecanica Fluidelor, Transfer de căldură şi masă, Aero/Hidroelasticitate, Intercacţiunea Fluid-Structură, Aerodinamică, Metode numerice.

A cercetat diverse subiecte pe parcursul carierei:

  • Mecanica Fluidelor: Fluide Vâscoase, Modelarea turbulenţei.
  • Procese de convecţie în fluide vâscoase şi medii poroase: convecţie liberă şi forţată, strat limită, instabilităţi dinamice şi termice, simulări numerice.
  • Aero/Hidroelasticitate: Aeroelasticitatea structurilor de aviaţie, Curgeri în conducte cu pereţi flexibili.
  • Aerodinamică: Metoda soluţiilor fundamentale aplicată curgerii fluidelor vâscoase incompresibile peste suprafeţe portante, Metode numerice în teoria suprafeţelor portante.
  • Metode numerice: Metode numerice pentru probleme la limită mixte, guvernate de ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale.

În anii săi de cercetare au fost publicate peste 100 de lucrări științifice dintre care peste 30 în reviste de mare importanță, 1 capitol într-o monografie publicată în străinătate și alte 5 monografii publicate în România. A avut peste 9 contracte de cercetare și 8 publicații didactice.

A colaborat cu Ecole Polytechnique de Palaiseau și Conservatoire National des Arts et Metiers, Institute Aerotechnique de Saint-Cyr, Paris și a participat la programele de educație Socrates și Tempus care l-au ajutat să cunoască mediul universitar din alte țări.

Din anul 2001 a fost membru al Societăţii Române a Termotehnicienilor (SRT), iar din 2002 al Geselschaft fur Mathematik und Mechanik (GAMM). A fost expert evaluator (granturi) CNCSIS, CEEX, expert evaluator ARACIS în Inginerie Aerospaţială din anul 2009 şi membru în CNATDCU, comisia de Inginerie mecanică, Mecatronică şi Robotică.

S-a stins din viaţă la 28 aprilie 2012, ca urmare a unor complicaţii survenite pe fondul unei boli cornice.

LĂSAȚI UN MESAJ