Județul Argeş Inedit: Ştiaţi că …

0
709
 • La Câmpulung se păstrează cea mai veche lespede de mormânt a unui domnitor din România – Nicolae Alexandru Basarab trecut la cele veşnice în 16 noiembrie 1364 – aflată la Mânăstirea Negru Vodă, constituind unul dintre principalele documente care atestă calitatea de reşedinţă domnească a Câmpulungului?
 • Din municipiul Câmpulung a plecat primul document scris în limba română păstrat până în zilele noastre – scrisoarea lui jupân Neacşu, vestit negustor şi judeţ al oraşului în anul 1521?
 • Voievodul Matei Basarab a adus la Câmpulung tipografia dăruită de Petru Movilă, tipărind în 1642 prima carte în limba românească cu conţinut moral-filozofic – Învăţături peste toate zilele pe scurt?
 • În 1669 boierul Radu Năsturel Antonie Vodă din Popeşti, domnul Ţării Româneşti între 1669 şi 1672, au înfiinţat la Câmpulung prima şcoală cu predare în limba română destinată atât odraslelor domneşti şi boiereşti, cât şi copiilor celor săraci?
 • Altitudinea moderată (600 m), vecinătatea munţilor şi pădurilor de brazi, fagi şi stejari, aşezarea într-o depresiune subcarpatică protejată de vânturi, umezeală şi frig excesiv au dăruit Câmpulungului şi împrejurimilor sale un climat privilegiat care i-a tras de mult reputaţia de staţiune climaterică, considerată a doua în Europa după Davos (Elveţia) în ce priveşte cura afecţiunilor aparatului respirator?
 • La Conacul de la Goleşti, în 1827, Dinicu Golescu, Ion Heliade Rădulescu şi Stanciu Căpăţâneanu au semnat jurământul secret al înfiinţării „Societăţii literare”?
 • Prima şcoală de nivel superior cu predare în limba română din mediul sătesc a fost înfiinţată la Goleşti în 1826 de către Dinicu Golescu, fiind astăzi un mic muzeu tematic?
 • La Muzeul Goleşti se află foişorul în care a poposit marele revoluţionar Tudor Vladimirescu în ultimele sale zile de libertate şi de viaţă?
 • La muzeul Goleşti se păstrează din secolul XVIII o baie turcească cu aburi, considerată unică în ţară pentru felul de conservare?
 • Printre domnitorii care au poposit la Piteşti pentru semnarea de acte oficiale, ospăţ şi odihnă se numără Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, Constantin Şerban, Grigorie Ghica şi alţi domni însoţiţi de o suită de boieri de seamă?
 • Curţile domneşti posedau întinse podgorii în „Dealul Piteştilor”, podgorii pomenite încă din vremea lui Mihnea Vodă (1507) şi că vinurile de aici erau vestite dincolo de hotarele Ţării Româneşti, cronicarul Miron Constin amintind în cunoscutele sale însemnări de „Piteşti, unde sunt vinurile cele dulci”?
 • Locul pe care se află Mânăstirea Cotmeana era numit de voievozii Radu I Basarab, Dan I şi Mircea cel Bătrân „Ospăţul de seară”, pentru că în călătoria lor de la Cozia la Curtea de Argeş ospătau aici seara şi se odihneau peste noapte şi că aşa s-au gândit domniile lor să înfiinţeze aici o mănăstire: Cotmeana de astăzi?
 • Din 13 castre romane cunoscute în România 7 se află pe teritoriul judeţului Argeş (Urluieni, Fâlfani-Izbăşeşti, Săpata de Jos, Albota, Purcăreni, Jidava şi Rucăr) şi că cel mai însemnat de pe Limes Transalutanus, construit din piatră, dintre ele este cel de la Jidava, lângă Câmpulung?
 • Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688-1714) poseda mari podgorii în jurul Piteştilor, fiind cel care a introdus în uz o nouă măsură de capacitate – vadra de Piteşti – care se va păstra până la introducerea sistemului metric?
 • Străjerul de Nord al judeţului, Masivul Făgăraş, constituie, prin măreţia peisajului şi complexitatea formelor de relief, cel mai spectaculos lanţ muntos din România? Culmea sa principală, lungă de peste 70 de km, se menţine aproape în întregime la peste 2000 m altitudine, fiind dominată din loc în loc de vârfuri ce depăşesc 2.500 m?
 • Cetatea militară dacică din piatră de la Cetăţeni a jucat un rol important în perioada statului dac centralizat şi independent condus de Burebista, păstrând urme de locuire continuă din secolul III î.Hr.
 • Plaiurile argeşene au fost leagănul formării statului feudal centralizat Ţara Românească, constituind nucleul unuia dintre principalele voievodate: „Ţara lui Seneslau, voievodul românilor”?
 • În judeţul Argeş există două parcuri naţionale (Piatra-Craiului şi Bucegi), două rezervaţii botanice (Poiana cu narcise de la Negraşi şi Parcul dendrologic Mihăeşti), două rezervaţii geologice (Microrelieful carstic Cetăţeni şi Ganitul de la Albeşti-Muscel), şapte rezervaţii speologice (Peştera de la Piscu Negru, Peştera Dobreştilor, Avenul din Grind, Peştera Dâmbovicioara, Peştera Uluce, Peştera Stanciului etc.), 13 lacuri alpine (Iezer, Zârna, Jgheburoasa, Hârtop, Galbena, Buda, Capra etc.), cinci rezervaţii mixte şi 49 de rezervaţii forestiere?
 • Muscelul reprezintă singura zonă etnografică din România unde se ţes încă, în sate, marame de borangic?

LĂSAȚI UN MESAJ