Unde se află cel mai vechi clopot din Țara Românească?

0
827

Mânăstirea Cotmeana, situată la 5 km sud de comuna care-i poartă numele, este unul dintre cele mai vechi lăcaşuri de acest fel din Ţara Românească, fiind construită, conform documentelor domneşti, înainte de 1385. Biserica mânăstirii ridicată de voievodul Radu I cu faţadă din cărămidă aparentă decorată cu firide şi cu discuri de ceramică smălţuită, căreia i s-a adăugat în 1778 un turn-clopotniţă, este apreciată a fi una dintre cele mai vechi biserici de incintă din mânăstirile Ţării Româneşti. Vieţuitorii acestui sfânt aşezământ sunt chemaţi la slujbă de dangătul unui clopot dăruit de jupan Dragomir în timpul domniei lui Dan I (cca. 1383-1386), considerat cel mai vechi clopot păstrat până în prezent din Ţara Românească. În curtea mânăstirii vizitatorul este întâmpinat de un tei secular, peste 350 de ani, şi de o iederă ce depăşeşte o jumătate de mileniu.

LĂSAȚI UN MESAJ